Dokumentet "Store forandringer" er en beskrivelse af, hvordan man i Kerteminde Kommune over de næste fire år vil opnå et budget i balance.
For at sikre, at udmøntningen af ”Store forandringer” sker rettidigt og korrekt, er der udarbejdet en procesplan samt implementeringsplaner for de enkelte områder.

Det er økonomiudvalget, der er ansvarlig for den samlede budgetudmøntningsproces, mens det er de enkelte fagudvalg, der behandler resultaterne af høringsprocesserne og godkender de konkrete udmøntningsforslag for deres budgetområder.

Herunder ses en oversigt over det materiale, der er sendt i høring, samt de tilhørende høringssvar, fordelt efter politikområde.

Økonomiudvalget fik desuden forelagt en samlet oversigt over alle politikområder, som kan hentes her.

Høringsperioden blev afsluttet onsdag den 24. august 2016.

 

Høringsfrister

Høringsmateriale Høringssvar
Høring afsluttet Nedlæggelse af lokal madproduktion  
Høring afsluttet Samling af administration  

Høringsfrister

Høringsmateriale Høringssvar

 

Høring afsluttet

 

Høringsbrev: Store Forandringer Skoleområdet

Høringsnotat: Oplæg til ny Skolestruktur

Børn- og Skoleudvalgets 3 forslag til udmøntning af 'Store forandringer' på Skoleområdet

Høringssvar Store Forandringer Skole- og Dagtilbud
 

Bilag:

Opsamling på tilbagemeldingerne fra mødet d. 10. maj

Administrationens besvarelse af spørgsmål fra Byrådsseminaret d. 19. maj 2016

Klassedannelse og fordeling af elever ved implementering af model 1B

Konsekvenser for den enkelte skole ved besparelser ved model 3B

Landsbyrådet - Skrivelse ved BSU maj 2016

Heidi Hass - Kommentar Store Forandringer

Camilla Lydiksen - Vores børn og unge er jo ikke på valg

Nymarken - Kommentarer til Store forandringer

Beboergruppe i Marslev - Bevar Marslev Skole

Hindsholmskolen - Samlet besvarelse på Store Forandringer

Langeskov Skole - Langeskov Skoles svar på besparelsesforslag

Munkebo Skoles MED udvalg

Lærerkredsen til byrådet i Kerteminde Kommune

Administrationens besvarelse af spørgsmål til skolestruktur fra udvalgsmøde d. 7. juni 2016

Langeskov Skole - Opfølgning efter BS-udvalgets møde d. 7. juni 2016

Svar fra TR på Langeskov Skole

Svar fra Hindsholmskolen

Svar fra Kerteminde Byskole

Svar fra TR på Kerteminde Byskole

Svar fra Marslev Skole

Svar fra Nymarken

Svar fra TR på Nymarken

Svar fra Munkebo Skole

Administrationens bemærkninger til Børn- og Skoleudvalgets 3 forslag til udmøntning af 'Store forandringer' på Skoleområdet

Administrationens besvarelse af spørgsmål til skolestruktur fra Byrådsmedlem Lone Kiilerich

Høringsfrister

Høringsmateriale Høringssvar
Høring afsluttet Reduktion i lokaletilskud  
Høring afsluttet Reduktion i udgifter til Sognegårde mv.  

Høringsfrister

Høringsmateriale Høringssvar
Høring afsluttet Forebyggende hjemmebesøg  
Høring afsluttet Træningsenheden  
Høring afsluttet Rehabiliteringsenheden  

Høringsfrister

Høringsmateriale Høringssvar
Høring afsluttet Reducere aktivering  
Høring afsluttet Ledelse og opfølgning  
Høring afsluttet Bedre anvendelse af egne specialister  
Høring afsluttet Kontanthjælp - Reduktion i sager med 1 års varighed  
Høring afsluttet Kontanthjælp - Reduktion i sager med 2 års varighed  
Høring afsluttet Kontanthjælp hurtigere proces  
Høring afsluttet Offentlig forsørgelse  
Høring afsluttet Sygedagpenge  
Høring afsluttet Ændring i sagsgange  
Høring afsluttet Ung psykisk sårbar  

Indsend Høringssvar