Budget 2019-22


På baggrund af beslutning i Byrådet, har KLK udarbejdet et råderumskatalog på 70 mio. kr. med henblik på at skabe et større politisk råderum og flere valgmuligheder. 

Råderumskatalog kan ses nederst på siden og yderligere information kan læses på den politiske dagsorden for Økonomiudvalget fra d. 20. juni 2018, punkt 93.

Politisk dagsorden - Økonomiudvalg

Råderumskataloget sendes i offentlig høring med høringsfrist d. 22. august 2018 kl. 12.00.
Sammen med Råderumskatalog udsendes nedenstående notat vedr. forslag 43 i Råderumskataloget.

Der er afholdt orienteringsmøde den 25. juni 2018, hvor KLK orienterede om kommunens økonomi og baggrunden for KLKs råderumskatalog. Endvidere vil der torsdag d. 16. august 2018 blive afholdt et borgermøde om de konkrete spareforslag. 

Indsendelse af høringssvar foregår ved at klikke på "Indsend høringssvar" nedenfor.

Råderumskatalog (version 2)

Notat vedr. forslag 43 i Råderumskataloget

Indsend høringssvar