Budget 2019-22


På baggrund af beslutning i Byrådet, har KLK udarbejdet et råderumskatalog på 70 mio. kr. med henblik på at skabe et større politisk råderum og flere valgmuligheder. 

Råderumskatalog kan ses nederst på siden og yderligere information kan læses på den politiske dagsorden for Økonomiudvalget fra d. 20. juni 2018, punkt 93.

Politisk dagsorden - Økonomiudvalg

Råderumskataloget har været i offentlig høring med høringsfrist d. 22. august 2018 kl. 12.00.
Sammen med Råderumskatalog blev udsendet nedenstående notat vedr. forslag 43 i Råderumskataloget.

Der er afholdt orienteringsmøde den 25. juni 2018, hvor KLK orienterede om kommunens økonomi og baggrunden for KLKs råderumskatalog. Endvidere er der afholdt borgermøde om de konkrete spareforslag d. 16. august 2018.

Indsendte høringssvar fremgår af nedenstående høringskatalog 

Råderumskatalog (version 2)

Notat vedr. forslag 43 i Råderumskataloget

Høringskatalog