Budget 2019-22

Der er d. 2. oktober 2018 indgået budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2019-2022, mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Knud Ahrnkiel. Budgettet er vedtaget på byrådsmødet d. 11. oktober 2018.

Råderumskataloget har været i offentlig høring med høringsfrist d. 22. august 2018 kl. 12.00.
Sammen med Råderumskatalog blev udsendet nedenstående notat vedr. forslag 43 i Råderumskataloget.

Der er afholdt orienteringsmøde den 25. juni 2018, hvor KLK orienterede om kommunens økonomi og baggrunden for KLKs råderumskatalog. Endvidere er der afholdt borgermøde om de konkrete spareforslag d. 16. august 2018.

Indsendte høringssvar fremgår af nedenstående høringskatalog