Budget 2018-21

For at fremlægge et budget i balance ved 1. behandling af budget 2018-2021 er det nødvendigt at skabe et råderum på 15 mio. kr. årligt. På baggrund heraf fremsender direktionen råderumskataloget i høring. Kataloget indeholder direktionens bud på mulige besparelser til det kommende års budget. Herunder finder du det materiale, der er sendt i høring, samt høringssvar.

Høringsperioden er afsluttet d. 23. august 2017.

Se budgetaftalen