Budget 2017-20

For at fremlægge et budget i balance ved 1. behandlingen af budget 2017-2020 er det nødvendigt at ”Store forandringer” udbygges med yderligere 35 mio. kr. årligt eller 140 mio. kr. over 4 år. På baggrund heraf fremsender direktionen et Prioriterings- og råderumskatalog i høring.

Herunder kan du finde det materiale, der er sendt i høring samt indsende høringssvar: