Budget 2016-19

Byrådet vedtog den 8. oktober Budget 2016-2019.

Dokumentet ”Store forandringer”,  er en beskrivelse af, hvordan man i Kerteminde Kommune over de næste fire år vil opnå et budget i balance.
For at sikre, at udmøntningen af ”Store forandringer” sker rettidigt og korrekt, er der udarbejdet en procesplan samt implementeringsplaner for de enkelte områder.