Der er indgået budgetaftale mellem V,A,F,C,O,P om Kerteminde Kommunens budget for 2015-18.

Budgetaftalen indebærer, at der er lagt en overordnet plan for hvorledes der opnås balance i kommunens økonomi, som indebærer at de decentrale enheder kan disponere efter at der kan afsættes samme kr. beløb til den borgernære service i de kommende 4 år. De fremtidige kommunale ydelser skal i de kommende år udvikles i tæt samspil med borgerne i en retning så tilbud, der har effekt for borgerne,  videreføres.

Der er også lagt en plan for de kommende kommunale investeringer, hvor der er fokus på at mindske kommunens fremtidige driftsudgifter. Populært sagt ”byttes gamle mursten med nye mursten” og kommunens aktiviteter samles på færre ejendomme.

Planen indebærer desuden at der er kultur- og fritidscentre i de 3 hovedbyer, at renovering af kommunens skoler fortsætter , at der etableres rehabiliteringscenter, at der skal lægges en plan for i hvilken rækkefølge vi investerer klogest på dagtilbudsområdet, at initiativer i forhold til styrkelse af erhvervsudvikling og udvikling af kommunens turisme fortsætter.

Høringsmateriale vedr. budget 2015-2018

Der er udarbejdet et samlet prioriteringskatalog over alle spare, ønske- og effektiviseringsblokke, som nu sendes i høring.

Herunder ses  alle anlægsblokke sammen med investeringsoversigten

Oversigt over Spare-, Ønske- og Effektiviseringsblokke

Spare-, Ønske- og Effektiviseringsblokke-katalog

Investeringsoversigt 2014-2018 Anlægsblokke

Anlægsblokke Katalog

Høringssvar er modtaget og udsendt til Byrådets videre forhandlinger. 

Læs høringssvar her.