Ydelseskontoret har lukket 9. -20. november 2020

Ydelseskontoret for kontanthjælp, uddannelseshjælp og løntilskud har lukket for henvendelser vedr. ydelsessager

i perioden 9. – 20. november.

Et nyt landsdækkende ydelsessystem skal indføres.

På grund af overgangen har vi ikke adgang til systemet.

Derfor er der lukket for telefoniske henvendelser fra borgere og virksomheder i den nævnte periode. Det vil heller ikke være muligt at foretage udbetalinger til virksomheder i forbindelse med løntilskud, skåne- og fleksjob.

Ydelseskontoret bestræber sig dog på fortsat at behandle nye ansøgninger om kontanthjælp mv. og ansøgninger om enkeltydelser. Det må dog forventes en længere sagsbehandlingstid.

Det vil være muligt at henvende sig i Ydelse på Kerteminde Rådhus personligt ved akutsager om enkeltydelser.

Venlig hilsen

Unge og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen