Vil du være vejviser for en flygtning?

Kom til et informationsmøde og hør om hvordan du bliver vejviser.
Mødet finder sted onsdag den 31. maj kl. 19.00 hos Frivilligcenter
Kerteminde Kommune, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde

Læs mere om mødet