Tilrettet udbudsmateriale

Tilrettet udbudsmateriale: Unik storparcel på Nordre Havnekaj

Som vedtaget på et ekstraordinært byrådsmøde den 9. maj 2019 har Kerteminde Kommune tilrettet det igangværende udbud af byggefelt 2 på Nordre Havnekaj.

Tilretningen betyder, at der på Nordre Havnekaj udelukkende udbydes ét samlet byggefelt, byggefelt 2, hvor der gives mulighed for at opføre cirka 6500 etagemeter, svarende til omtrent 48 boliger – alt afhængigt af størrelsen.

Tilbudsfristen er forlænget til 2. september 2019.

Læs det tilrettede udbudsmateriale her