Modregning i Børne- og ungeydelsen

SKAT begynder igen at modregne i Børne- og ungeydelsen.

Har du restance i betaling for daginstitution eller SFO, kan du forvente at SKAT modregner denne restance i din Børne- og Ungeydelse fra den 20. oktober 2016

Se yderligere om modregning her