Kontrolleret genåbning

Kontrolleret genåbning af skoler og dagtilbud !

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet information, spørgsmål og svar om genåbning af dagtilbud og skoler på deres hjemmeside.

På ministeriets hjemmeside finder du information og svar vedrørende:

Genåbning af dagtilbud og skoler

 • Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning
 • Risikogrupper
 • Ansvar og tilsyn
 • Organisering
 • Sundhedsfaglige retningslinjer
 • Værnemidler
 • Undervisning under genåbning
 • Tværgående

LINK: Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om genåbning af dagtilbud og grundskoler

Særlig om dagtilbud

 • Rammer for genåbning
 • Organisering af tilbud
 • Forholdsregler og vejledninger
 • Risikogrupper
 • Obligatoriske tilbud
 • Dagpleje og private pasningsordninger
 • Nødpasning
 • Forældre og forældrebetaling
 • Legeaftaler
 • Børn med særlige behov

LINK:  Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar om covid19 - DAGTILBUD

Særligt om grundskolen

 • Undervisning
 • Prøver, eksamen og test
 • Fravær
 • Særlige grupper
 • Frie skoler
 • Skoler med kosttilbud
 • Forældre
 • Skolebestyrelser
 • Trivselsmåling
 • Optagelse på ungdomsuddannelser

LINK: Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar om covid19 - SKOLE

Tværgående spørgsmål og svar

 • Undervisning
 • SU
 • Pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
 • Specialpædagogisk støtte
 • Børn med særlige behov
 • Forældre og forældrebetaling
 • Frie skoler
 • Skoler med kosttilbud

LINK: Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar om covid19 - TVÆRGÅENDE

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning dagtilbud, skoler og SFO

LINK: Sundhedsstyrelsens vejledning og materiale for gradvis kontrolleret genåbning af dagtilbud

LINK: Sundhedsstyrelsens vejledning og materiale for gradvis kontrolleret genåbning af skole & SFO