Konflikten i Kerteminde

 

Oversigt over lukkede enheder i Kerteminde Kommune i forbindelse med den varslede konflikt

Forligsmanden valgte i går at udsætte den varslede konflikt med to uger i forsøget på at nå en aftale mellem de faglige organisationer og KL om overenskomster i Foligsinstitutionen. Det betyder, at en mulig strejke vil træde i kraft den 6. maj og en lockout den 12. maj.

Det kan komme til at betyde, at institutioner som skoler, SFO’er, klub, dele af sundheds-og plejeområdet samt den kommunale service i øvrigt kan blive helt eller delvis lukket.

KL og de faglige organisationer forhandler i øjeblikket på nationalt plan om rammerne for nødberedskaber i kommunerne, hvis konflikten bliver en realitet.

I forbindelse med den varslede konflikt, følger her en opdatering på, hvordan Kerteminde Kommunes enheder, som servicerer borgere og samarbejdspartnere, vil være påvirket. De enheder, der ikke er berørt af en eventuel konflikt benævnes ikke.

I forbindelse med strejke vil dagplejen i Kerteminde Kommune være lukket. Ingen andre enheder i Kerteminde Kommune vil være ramt af strejken.

I forbindelse med lockout vil flere enheder i Kerteminde Kommune være lukket.

 

Erhvervs- og Arbejdmarkedsafdelingen:

I forbindelse med den varslede lockout vil følgende områder være berørt af konflikten.

Afsnit, som vil være lukket:

 • Kontanthjælp / Ressourceforløb / Revalidering
 • Integration
 • Sygedagpenge / Jobafklaring
 • Forsikrede ledige
 • Fleksjob
 • Plan
 • Byg
 • Miljø
 • Jobbutik
 • Visitation
 • Ydelsen – her er der et nødberedskab således forsørgelsesydelser bliver udbetalt.

Kontaktcenter og Borgerservice vil være åben under evt. lockout, der kan være områder i Borgerservice, der ikke kan varetages da der er få medarbejdere på arbejde.

Kultur, Fritid og Faciliteter:

Følgende enheder under Kultur, Fritid og Faciliteter vil være lukket i tilfælde af lockout:

 • Kerteminde Bibliotek
 • Langeskov Bibliotek
 • Munkebo Bibliotek.
 • Kerteminde Idrætscenter
 • Langeskov Idrætscenter
 • Munkebo Idrætscenter.
 • Haller og gymnastiksale i forbindelse med skoler.
 • Munkebo Kulturhus.
 • Hans Tausencenteret
 • Park og Vej. (Nødberedskab til ekstremt vejr)
 • Rådhuspersonale Faciliteter/ Kultur og Fritid. (Nødberedskab vedr. bygninger)
 • Plads til Alle

Følgende enheder vil blive delvist ramt. Berørte borgere får besked.

 • Musik- og Kulturskolen (Kulturskibet)
 • Ungdomsklubber
 • Heltidsundervisningen/ Praktikklassen
 • 10. klasse center og sprogundervisning

Økonomi, Løn og IT:

I tilfælde af lockout vil Opkrævning være lukket.

Ledelsessekretariatet:

I tilfælde af lockout vil telefonerne i Ledelsessekretariatet være lukket. Det betyder, at det ikke vil være muligt for borgere at henvende sig i forbindelse med sager til det politiske niveau.

Det vil heller ikke være muligt at udarbejde dagsordener/referater til politiske møder.

Afsendelse af Kommunens post vil være lukket. Det samme gælder kommunens hjemmeside og facebookside, som også vil være lukket.

Unge & Skole:

Følgende enheder i Unge & Skole afdelingen vil være påvirket i tilfælde af lockout.

Ung/ Job

Afdelingen er lukket ved konflikt. Dog vil hjemmevejledning tilbydes i normalt omfang.

Endnu uafklaret om ydelseskontor til sårbare unge er undtaget.

Grundskoler / almen

Skolerne er omfattet af lockout. Lederne er på job som vanlig.

Skolerne informerer løbende på deres lokale net til forældre og elever.

Børn, Familie & Dagtilbud:

I tilfælde af strejke vil dagplejen i kommunen være lukket. Dagplejen vil ligeledes være lukket under en lockout.

Følgende Dagtilbud vil være omfattet af en eventuel lockout:

 • Balders Hus
 • Bøgebjerg Naturbørnehave og SFO
 • Fjordvangens Kulturbørnehave
 • Marslev Børnehus
 • Nymarkens Børnehus og SFO

Mælkevejen vil have åbent for de af institutionens børn, hvis forældre kan dokumentere, at de indgår i en eller anden form for nødberedskab i forbindelse med konflikten, samt de af institutionens børn, der har fuld social pædagogisk friplads.

I forbindelse med Børn & Ungerådgivningen vil der være meget begrænset eller ingen sagsbehandling.

Sundhedsplejerskerne vil være i nødberedskab og modtager akutopringninger

Sundhed, Handicap og Rehabilitering:

Følgende enheder under Sundhed, Handicap & Rehabilitering vil der være meget begrænset eller ingen sagsbehandling på nedenstående områder i tilfælde af lockout:

 • Sagsbehandling på Socialområdet
 • Ansøgning til kørsel
 • Merudgifter og delvist kropsbårne hjælpemidler

Du kan holde øje med situationen via nyhedsmedierne.