Kerteminde Kommune ser på miljøgodkendelser hos Lindø-virksomheder

En frivillig ændring af måden der sprøjtemales på skulle dog allerede nu have elimineret risikoen for uheld væsentligt. Revurderinger af miljøgodkendelserne ventes færdige næste sommer.

Der er skrevet og talt meget om sprøjtemaling der er havnet de forkerte steder i Kerteminde. Kerteminde Kommunes miljøafdeling har været ude at samle prøver af den sprøjtemaling, der uhensigtsmæssigt er havnet på især biler men også enkelte vinduer i betragtelig afstand fra Lindø Port of Odense (LPO), hvor der er mistanke om, at malingen stammer fra.

En af virksomhederne på det gamle skibsværft, Fayard, har allerede vedkendt sig, at der i to tilfælde er sket uheld, hvor maling er havnet hvor det ikke burde. Men sagen er ifølge chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen – og ansvarlig for miljøafdelingen i Kerteminde Kommune, Søren Ravn-Nielsen, en anelse mere kompliceret end som så.

  • For de prøver, vi har fundet oppe i Munkebo by og fået analyseret hidtil, er en helt anden type maling end den er er anvendt ved det anerkendte uheld. Så hvor den maling der er fundet oppe i byen stammer fra, det kan vi ikke på nuværende tidspunkt påvise, siger Søren Ravn Nielsen, der derfor opfordrer borgere der opdager nye malingpletter om af kontakte kommunen, så der kan blive foretaget prøver og lavet analyser, der kan hjælpe med at spore ”afsenderen”.
  • Vores udfordring er, at vi for at kunne tage prøver er nødt til at kunne skrabe malingen af den overflade det sidder på uden at påføre skade på det der sidder maling på. For eksempel er det de færreste bilejere som synes det er en god ide, at vi begynder at skrabe på lakken af deres biler. Så man skal holde øje med malerpletter på ruder og lignende, forklarer miljøchefen.

Virksomhederne på LPO er placeret hvor de er, fordi de netop kan kategoriseres som tung industri, der populært sagt støjer, røger og møger.

  • Vi er løbende rundt hos virksomhederne i kommunen for at sikre, at de følger og lever op til de miljøgodkendelser de hver især har fået. Og der må vi sige, at vi endnu ikke i forbindelse med vores kontroller har oplevet, at virksomheder ikke levede op til de godkendelser der er udstedt. Som sagt har man på Fayard erkendt at have haft et par uheld med sprøjtemaling. De har nu ændret på den måde de sprøjtemaler på, så risikoen for uheld minimeres betragteligt. Tidligere har man sprøjtemalet med nogle lange lanser, som lettere kunne komme ud af kurs. Disse lanser er nu erstattet af almindelige sprøjtepistoler og det håber vi løser problemet, så vi undgår flere uheld, siger Søren Ravn Nielsen.

Alligevel går kommunens miljøafdeling nu i gang med at kigge på virksomhedernes miljøgodkendelser. En miljøgodkendelse giver en virksomhed ret til at agere som godkendt i otte år. Foretages der ikke en ny vurdering, så gælder miljøgodkendelsen indtil, at virksomheden får en ny.

  • Vi får nu kigget på de miljøgodkendelser der er ældre end otte år og så kigger vi på om der er kommet ny lovgivning til siden og tager det i betragtning i de nye miljøgodkendelser. Fayard er blandt de virksomheder vis miljøgodkendelse er mere end otte år gammel og derfor kigger vi naturligvis også på deres. Den forventes færdig næste sommer og fordi der er tale om en meget specialiseret virksomhed som er underlagt en meget kompliceret lovgivning, så har vi valgt at købe os til noget konsulentbistand udefra, så vi er sikker på at alt bliver lavet helt rigtigt, forklarer Søren Ravn Nielsen.

Sikkerheden er vigtig!

Efter en indstilling fra Borgmesteren er der fra politisk hold bevilget ekstra penge til miljøafdelingen, så de kan have et øget fokus på at få opdateret miljøgodkendelserne, siger borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).

 

  • Vi vil gerne give virksomhederne i kommunen den sikkerhed, at deres og deres nabos miljøgodkendelser er up to date. For mig er sikkerheden vigtig, før omtalte sikkerhed for virksomhederne, sikkerheden for dem som går på arbejde, og sikkerheden for de byer som ligger omkring virksomhederne.

Hverken vi, byens borgere eller virksomhederne kan bruge bysnak til noget. Omvendt må vi også sikre at borgere og andre virksomheder kan være her uden at deres ejendom tager skade. Derfor har vi lavet det sådan, så man kan få taget en prøve af det man har fået på, og hvis det er maling, sammenlignes det med virksomhederne maler med, siger borgmesteren.

 

Formanden for udvalget for Miljø, Natur & Teknik-udvalget, Jesper Hempler (SF), har været en af fortalerne for, at der blev sat ekstra midler af til opfølgning på miljøgodkendelserne.

  • Når man har så tung industri så tæt på hvor borgerne bor, så er det vigtigt at vi hele tiden sikrer, at de hele tiden gør de foranstaltninger der skal til, for at det kan fungere så gnidningsløst som muligt. Ved at sørge for at miljøgodkendelserne er up to date så sikrer vi, at virksomhederne gør brug af den nyeste viden og den nyeste teknologi. Og det er altså vejen frem, siger Jesper Hempler.