TV2Fyn bragte d. 6. december 2016 en historie om en opsigelse af en medarbejder i Kerteminde Kommune. I historien fremgik det at medarbejderen var afskediget 28 dage før sit 40 års jubilæum. I historien fremgik det også at afskedigelsen var gennemført pga. manglende kvalifikationer. Endelig er det nævnt at afskedigelsen er foretaget via E-boks. Alt i alt giver historien dermed det indtryk at personalepolitikken i Kerteminde Kommune ikke er ordentlig.
Der er en række forhold i historien der ikke er korrekte. En afskedigelsessag er en personsag og derfor kan og vil Kerteminde Kommune ikke gå ind i detaljer i den pågældende sag. Men vi vil gerne gøre opmærksom på, at den pågældende medarbejder har 40 års jubilæum d. 26. april 2020. Vi har altså ikke afskediget 28 dage før jubilæet. Den procedure vi har fulgt i den pågældende sag er helt den samme som vi følger i alle andre afskedigelsessager:
•    Vi er altid i dialog med den pågældende medarbejder
•    Vi involverer de faglige organisationer
•    Vi offentliggør kriterier for afskedigelse som er ens for alle
•    Alle afskedigelser bliver forsøgt meddelt ved personligt fremmøde. Først derefter sendes opsigelsen til E-boks
I mange opsigelsessager tilbyder Kerteminde Kommune medarbejderen en mere fordelagtig fratrædelsesordning end der ellers var krav på Det gør vi netop i respekt for, at en afskedigelse altid er svær og vi gerne vil hjælpe medarbejderne ordentligt videre. Dette er også sket i den pågældende sag.
Vi står altid til rådighed for en dialog om personalepolitik i Kerteminde Kommune; en personalepolitik vi fuldt og helt står inde for.

Yderligere oplysninger:
Borgmester Hans Luunbjerg, tel. 20438039, pol-hlu@kerteminde.dk
Kommunaldirektør Tim Jeppesen, tel. 40894124 tij@kerteminde.dk