Invitation - Borgermøde

Borgermøde – Demenspolitik

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye Demenspolitik i Kerteminde Kommune afholdes der et borgermøde, hvor alle interesserede har mulighed for at komme med input og kommentarer til det udkast, der er lavet.

Ting du bl.a. vil blive præsenteret for:

  • Processen omkring Demenspolitikken
  • Det første udkast
  • Projekt Demensven

Har du interesse i en demensvenlig Kerteminde Kommune, så mød op til borgermøde:

Torsdag d. 5. september 2019 kl. 16 – 18 i Aktivhuset, Vestergade 98, 5300 Kerteminde