Invitation

Vi er i fuld gang med at realisere vores planer om en ny levende bydel på Nordre Havnekaj. Vores ambition er – med afsæt i Kertemindes kulturarv – at skabe et attraktivt by-, og bosætningsmiljø med offentlige fællesarealer, der inviterer til ophold og rekreation for alle.

Forslaget til en ny lokalplan for Nordre Havnekaj, Lokalplan 314 Byudvikling på Nordre Havnekaj, er sendt i offentlig høring. I den anledning, vil Kommunen invitere alle interesserede til et fyraftensmøde om netop det nye lokalplansforslag, dets afsæt i byens kulturarv og ikke mindst udviklingen af de nye fællesområder på Nordre Havnekaj.

Når den kommunale del af mødet er afsluttet vil Milestone Development Group give et indblik i arbejdet med det kommende byggeri på Nordre Havnekaj.  

Arrangementet finder sted den 26. februar 2020 fra kl. 17. 00 til kl. 19.00 i festsalen på Kerteminde Byskole.

Forslaget til Lokalplan 314 Byudvikling Nordre Havnekaj der er i offentlig høring fra den 3. februar 2020 til og med den 29. marts 2020 kan læses her:

Læs også om Østfyns Museers kulturarvsmasterplan, Kertemindes Maritime DNA her:

Alle er velkomne!

Venlig Hilsen

Borgmester, Kasper Ejsing Olesen