Information om ny coronavirus (COVID-19)

Hvis du har symptomer som feber, tør hoste eller vejrtrækningsbesvær og muligvis har været udsat for smitte, skal du ringe til din praktiserende læge eller vagtlægen. 

Du kan få gode råd og se spørgsmål og svar på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Den bedste omsorg er omtanke

Vi skal passe ekstra på de svageste og ældste i vores samfund i en tid, hvor en del danskere kan være smitte med Coronavirus - se film 

Kerteminde Kommunes sundhedsberedskab har besluttet, at arrangementer på kommunens plejecentre og bosteder med deltagere udefra aflyses pr. d.d. – foreløbig frem til udgangen af marts.

Restriktionen sker som følge af smittefaren for Covid-19 virus og ud fra et forsigtighedsprincip om at beskytte vores ældre og svækkede borgere. De fleste arrangementerne er af en karakter, som kan udskydes til senere på året, hvor der forhåbentligt er mere ro på situationen.

Mindre aktiviteter, som kan gennemføres med den anbefalede sikkerhedsafstand på to meter gennemføres uændret, men med skærpet opmærksom på fx hygiejne, håndvask, håndsprit og rengøring af overflader

Forebyg smitte fra coronavirus

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningenHermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.
     

Karantæne ved risiko for smitte

Hvis borgere i Kerteminde Kommune er smittede eller i risiko for smitte med Coronavirus, er det Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen), der har både initiativpligt og ansvar. Borgere med smitte eller risiko for smitte skal direkte i hjemme karantæne eller i isolation på Odense Universitetshospital.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for den daglige kontakt med borgerne, indtil sygdommen er overstået eller smittefaren er drevet over.  

Det er også Styrelsen for Patientsikkerhed, der har kontakten til de nære pårørende til borgere, der har risiko for at være smittet.