Flytning af Turistbureau

I forbindelse med indretningen af det gamle postkontor til Turistbureau kan der opstå gener i forhold til brug af den nuværende ventesal for buspassagerer.

Arbejdet forventes afsluttet medio April.