Dialogmøder med turisterhvervet 2017

I løbet af 2017 vil Byrådet, med Turismeudvalget ved roret, indkalde turismeerhvervet i hele Kerteminde Kommune til en række dialogmøder. Møderne er et resultat af kommunens Turismepolitik for 2015-2025 og skal være med til at skabe grundlag for en styrkelse af turismeindsatsen i kommunen.

”Samarbejdet mellem Kommunen og turismeerhvervet er altafgørende for destinationens udvikling og evne til fortsat at leve op til forventningerne hos vore mange gæster. Den bedste måde at sikre denne udvikling på er via en løbende dialog med de erhverv, der har den daglige kontakt med gæsterne og derfor ligger inde med ekspertviden på området", siger Knud Ahrenkiel, formand for Turismeudvalget.

Planen er, at der i løbet af 2017 bliver afholdt 4 møder og dette er for at være sikker på at der fleksibilitet i forhold til at erhvervslivet har flere muligheder for at møde op. Mødeplanen ser således ud:

•  13. marts – dialogmøde med restaurationerne
•   3. april – dialogmøde med attraktioner, aktivitets- og oplevelsessteder
•   4. september – dialogmøde med producenter
•   2. oktober – dialogmøde med overnatningsstederne

Invitationerne til det første møde er allerede sendt ud og Turismeudvalget oplyser at alle er velkomne, også hvis man mod forventning ikke har modtaget en direkte invitation i sin mailbakke. Det er turismeudvalgets håb at se en masse aktører i løbet af året:

”Der vil givetvis være flere som kan se sig ind i at skulle deltage på flere af møderne og det er også tanken. Dagsordenen vil være den samme på alle møder, så man er hjerteligt velkommen til at møde op flere gange.

Vi ønsker i fællesskab en dialog omkring hvilke områder det vil være hensigtsmæssigt at fokusere turismeindsatsen i kommunen på. Vi håber derfor på stor interesse og tilslutning til møderne, så der kan blive skabt en god dialog omkring, hvordan turismeindsatsen styrkes yderligere i Kerteminde Kommune”, siger Knud Ahrenkiel.

Den ekspertviden, som aktørerne ligger inde med, skal omsættes til konkrete handlinger og i sidste ende komme til gavn og glæde for såvel aktører, som borgere og gæster i Kerteminde Kommune. De ting, som gæsterne efterspørger hos destinationerne, ændrer sig løbende, og derfor er det vigtigt, at vi alle holder os opdaterede omkring, hvordan vi bedst muligt tager imod vores gæster. Kerteminde Haven ved Havet er en populær og unik destination, og er blandt andet kendt for sit fantastiske værtsskab. Den position i gæsternes bevidsthed ønsker vi naturligvis at beholde, og det er lige netop her, at aktørerne er et af vores største aktiver.

For yderligere oplysninger omkring dialogmøderne, kan man kontakte VisitKerteminde, der fungerer som sekretariat i forbindelse med arrangementerne.

Dette kan ske via mail på skr@visitkerteminde.dk på telefon 22 18 57 04 eller dfr@visitkerteminde.dk tlf: 20 603 603.