Budgetaftale

Der er indgået en budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2017-2020 mellem Socialdemokratiet,Venstre,Borgerlisten,Dansk Folkeparti,Det Konservative Folkeparti,Kertemindelisten,De Radikale og Enhedslisten

Se hele aftalen her