Budgetaftale

Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2018-2021

Mandag den 18. september 2017 er der indgået budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2018-2021. Budgetaftalen er indgået mellem alle byrådets partier og lister.

Forligsparterne er enige om at prioritere en række nødvendige investeringer i såvel anlæg som drift. På Børn- og Familieområdet udvides budgettet med 5,5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 og frem. I forbindelse med anlægs-budgettet er der blandt andet prioriteret en ny daginstitution i Munkebo, hvortil der afsættes 26 mio. kr. og midlertidige foranstaltninger etableres, indtil en ny institution står klar i 2020. Forligspartierne er også enige om at øge budgettet til vedligehold af de kommunale ejendomme med 3 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. fra 2019 og frem. 

Forligspartierne er også enige om at finansiere de nødvendige investeringer og bygge kommunens kassebeholdning op. Der er fortsat stramme budget-ter og behov for en stram styring. Der skal derfor findes besparelser blandt andet ved en grundig gennemgang af organisationen med henblik på at udvikle en flad organisation, minimere bureaukrati og kontrol, effektivisere og optimere sagsgange samt begrænse udviklingsaktiviteter til det absolut nødvendige. Der er enighed om at der herved realiseres besparelser på 4 mio. kr. i 2018 stigende til 10 mio. fra 2019. Forligspartierne er desuden enige om at optage et lån på 26 mio. kr., der blandt andet skal finansiere den nye daginstitution i Munkebo.

Borgmester Hans Luunbjerg


For yderligere oplysninger:
Borgmester Hans Luunbjerg, tlf. 20 43 80 39 eller Kommunaldirektør Tim Jeppesen, tlf. 40 89 41 24

Se budgetaftalen