Aktuelle høringer og afgørelser

I forbindelse med det kommende budget for 2021-2024 sendes direktionens sparekatalog i høring. Hele eller dele af sparekataloget vil indgå i budgetforslaget ”Budget i balance”, som Byrådet 1. behandler onsdag d. 16. september.

Høringsperioden løber derfor frem til fredag d. 14. august klokken 12.

Du kan finde sparekateloget ved at trykke på følgende: Sparekatelog 2021-2024

Høringssvar bedes fremsendt til: budget2021@kerteminde.dk


Hvad er en høring?

Tilladelse til opsætning af badebro ved Hedelyngen 48, Stubberup 

Tilladelse til opsætning af badebro, Næsset 54, Munkebo

Tilladelse til opsætning af badebro, Næsset 24, Munkebo

Høring af tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2014-2017 - ny transportledning

Udkast til ny politik og retningslinjer for folkeoplysningsområdet

Partshøring - Sandbankevej, anmodning om omlæggelse af privat fællesvej

Kvalitetsstandarder efter serviceloven

Budget og Store forandringer 

Miljøafgørelser

Miljøafgørelser - Landbrug

Høringer på naturområdet

Afgørelser på naturområdet

Lokalplaner

Kommuneplantillæg

Forhøringer

Landzonetilladelser

Høringer om kystbeskyttelse

Afgørelser om kystbeskyttelse