Aktuelle høringer og afgørelser

Hvad er en høring?

Udkast til ny politik og retningslinjer for folkeoplysningsområdet

Partshøring - Sandbankevej, anmodning om omlæggelse af privat fællesvej

Kvalitetsstandarder efter serviceloven

Budget og Store forandringer 

Miljøafgørelser

Miljøafgørelser - Landbrug

Høringer på naturområdet

Afgørelser på naturområdet

Lokalplaner

Kommuneplantillæg

Forhøringer

Landzonetilladelser

Høringer om kystbeskyttelse

Afgørelser om kystbeskyttelse