Aktuelle høringer og afgørelser

Partshøring - Sandbankevej, anmodning om omlæggelse af privat fællesvej

Kystsikring af Kerteminde, Kølstrup og Munkebo- Høring til 12. marts 2017

Kvalitetsstandarder efter serviceloven

Forslag til nyt visiteringsgrundlag og servicekatalog

Planstrategi 2015

Budget og Store forandringer 

Miljøafgørelser

Miljøgodkendelser - Landbrug

Høringer på naturområdet

Afgørelser på naturområdet

Lokalplaner

Kommuneplantillæg

Landzonetilladelser