Aktuelle høringer og afgørelser

Hvad er en høring?

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget har sendt styrelsesvedtægt for Kerteminde Kommunes Skolevæsen i høring hos skolebestyrelserne. Skolebestyrelsernes frist for udtalelser og kommentarer er den 29/4-2020 kl. 12.00 Læs materialet ved at klikke her

Tilladelse til opsætning af badebro, Næsset 54, Munkebo

Tilladelse til opsætning af badebro, Næsset 24, Munkebo

Høring af tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2014-2017 - ny transportledning

Udkast til ny politik og retningslinjer for folkeoplysningsområdet

Partshøring - Sandbankevej, anmodning om omlæggelse af privat fællesvej

Kvalitetsstandarder efter serviceloven

Budget og Store forandringer 

Miljøafgørelser

Miljøafgørelser - Landbrug

Høringer på naturområdet

Afgørelser på naturområdet

Lokalplaner

Kommuneplantillæg

Forhøringer

Landzonetilladelser

Høringer om kystbeskyttelse

Afgørelser om kystbeskyttelse