Aktuelle høringer og afgørelser

I forbindelse med det kommende budget for 2021-2024 sendes direktionens sparekatalog i høring. Hele eller dele af sparekataloget vil indgå i budgetforslaget ”Budget i balance”, som Byrådet 1. behandler onsdag d. 16. september.

Høringsperioden løber derfor frem til fredag d. 14. august klokken 12.

Du kan finde sparekateloget ved at trykke på følgende: Sparekatelog 2021-2024

Høringssvar bedes fremsendt til: budget2021@kerteminde.dk


Hvad er en høring?

Ekspropriation - Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe - Delstrækning Allerup-Ullerslev

Tilladelse til opsætning af badebro ved Hedelyngen 48, Stubberup 

Tilladelse til opsætning af badebro, Næsset 54, Munkebo

Tilladelse til opsætning af badebro, Næsset 24, Munkebo

Høring af tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2014-2017 - ny transportledning

Udkast til ny politik og retningslinjer for folkeoplysningsområdet

Partshøring - Sandbankevej, anmodning om omlæggelse af privat fællesvej

Kvalitetsstandarder efter serviceloven

Budget og Store forandringer 

Miljøafgørelser

Miljøafgørelser - Landbrug

Høringer på naturområdet

Afgørelser på naturområdet

Lokalplaner

Kommuneplantillæg

Forhøringer

Landzonetilladelser

Høringer om kystbeskyttelse

Afgørelser om kystbeskyttelse