Aktuelle høringer og afgørelser

Hvad er en høring?

Partshøring - Sandbankevej, anmodning om omlæggelse af privat fællesvej

Kvalitetsstandarder efter serviceloven

Budget og Store forandringer 

Miljøafgørelser

Miljøgodkendelser - Landbrug

Høringer på naturområdet

Afgørelser på naturområdet

Lokalplaner

Kommuneplantillæg

Forhøringer

Landzonetilladelser

Planstrategi 2018