Aktuelle høringer og afgørelser

Hvad er en høring?

Ekspropriation - Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe - Delstrækning Allerup-Ullerslev

Høring af tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2014-2017 - ny transportledning

Udkast til ny politik og retningslinjer for folkeoplysningsområdet

Kvalitetsstandarder efter serviceloven

Budget og Store forandringer 

Miljøafgørelser

Miljøafgørelser - Landbrug

Høringer på naturområdet

Afgørelser på naturområdet

Lokalplaner

Kommuneplantillæg

Forhøringer

Landzonetilladelser

Høringer om kystbeskyttelse

Afgørelser om kystbeskyttelse