Ændring af vejbelægningen på Hindsholmvej ved Renæssancehavnen

Miljø-, Natur- og Teknikudvalget har besluttet, at brostensbelægningen på Hindsholmvej øst for lyskrydset ved Langegade skal udskiftes med asfalt.

Strækningen er ca. 100 meter lang. Trafikken på Hindsholmvej vil blive opretholdt i ét spor med midlertidig lysregulering under arbejdets udførelse.

Arbejdet forventes påbegyndt tirsdag den 28. januar og afsluttet fredag den 7. februar.

Spørgsmål eller kommentarer til sagen kan rettes til Trafik og Anlæg  (email: lbe@kerteminde.dk eller tlf.: 21342632).