Introduktion

Kerteminde Kommune vil gerne vække interesse og nysgerrighed omkring de offentlige data. Derfor præsenterer vi et nyt initiativ - Kommunens tal. Her kan du løbende følge med i forskellige datatræk om og fra Kerteminde Kommune. Vi offentliggør ca. en gang om ugen nye statistikker og finurligheder fra vores kommune i form af tal, tabel, graf eller måske kort. Har du selv en idé til Kommunens tal, skriv gerne til os.

For ca. et år siden var der debat om antallet af frisørsaloner i Kerteminde by. Hvordan ser situationen ud nu, et år efter, og hvor mange frisørsaloner er der egentlig i hele kommunen? 

Kerteminde topper listen med 12 registrerede frisørsaloner, efterfulgt af Langeskov med ti og Munkebo med syv. Men der findes frisører også de mindre samfund - se kortet nedunder.

Varmekort over frisørsaloner. Kilde: Det centrale virksomhedsregister (CVR), trukket 12.11.2018

Hvordan forholder sig antal fødsler i forhold til antal dødsfald i de sidste ti år? Vi har kigget på antal fødte personer med fødselsmarkering et sted i Kerteminde Kommune og antal dødsfald for personer med deres sidste kendte adresse. 

Kilde: Central Personregister (CPR), trukket 06.11.2018

Vidste du at der findes 58 fredede bygninger i Kerteminde Kommune? 

Kerteminde fører med 13 bygninger på listen, tæt efterfulgt af Viby med 12 bygninger. På listen findes også blandt andre Hverringe, Scheelenborg eller Ulriksholm.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen, 30.10.2018

Fredede bygninger i Viby fra vest. Kilde: https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjs/index.aspx?project=Denmark&lon=10.6577103&lat=55.4484884

I sidste uge kiggede vi på elevernes afgangskarakter i dansk, i denne uge følger vi op med gennemsnitskarakter i matematik. 

Tallet afspejler gennemsnitskarakter for de elever med fast bopæl i distriktet, og ikke om de også gå i skole i distriktet. 

Kilde: Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS), trukket 22.10.2018

Hvor gode er vores elever til dansk når de forlader folkeskolen? Vi har kigget på gennemsnitskarakter fordelt på skoledistrikter i 2017. 

Tallet afspejler gennemsnitskarakter for de elever med fast bopæl i distriktet, og ikke om de også gå i skole i distriktet. 

Kilde: Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS), trukket 15.10.2018

Siden 2011 har flere husstande i Kerteminde Kommune valgt at udskifte deres oliefyr med en mere bæredygtig varmeinstallation, som f.eks. varmepumpe. Grafen viser udviklingen i antallet af oliefyr ift. vamrepumper siden 2011.

Kilde: Bygning- og Bolig Register (BBR), trukket 08.10.2018 

I uge 16 præsenterede vi listen over de mest almindelige fornavne. I denne uge følger vi op på med de mest almindelige efternavne. Er du blandt dem?

Efternavn Antal
Hansen 1493
Nielsen 1190
Jensen 958
Pedersen 849
Andersen 840
Rasmussen 804
Jørgensen 606
Larsen 581
Christensen 422
Sørensen 399
Madsen 361
Petersen 341
Knudsen 209
Christiansen 200
Olsen 186
Kristensen 180
Poulsen 156
Eriksen 145
Johansen 131
Jakobsen 121

Kilde: Det Centrale Personregister (CPR), trukket 1.10.2018

Hvor tit bliver folk gift og hvor tit fraskilt?

Kilde: Det Centrale Personregister (CPR), trukket 17.09.2018

Grafen viser antal personer med fast bopæl i kommunen, der er markeret som gifte eller fraskilte i det pågældende år.

Der blev før sommerferien talt meget om lukningen af Nymarkskolen og omfordelingen af dens elever. Skolen er blevet reddet men hvordan ser det men antallet af elever ud i fremtiden over hele kommunen?

Alder/Skole 0 1 2 3 4 5
Nymarkskolen 28 19 24 18 22 27
Kerteminde Byskole 33 39 54 42 40 44
Munkebo Skole 47 56 54 48 49 61
Langeskov Skole 57 60 70 59 68 52
Marslev Skole 15 12 12 20 19 19
Hindsholmskolen 20 25 29 25 23 24

 

 

 

 

 

Kilde: Det Centrale Personregister (CPR), trukket 10.09.2018

 

Tidligere har vi vist hvor kommer tilflyttere typisk fra, i denne uge fokuserer vi på hvor flytter folk typisk til.

Kommune/Land Antal
Odense Kommune 1589
Nyborg Kommune 372
Faaborg-Midtfyn Kommune 196
Polen 134
Københavns Kommune 133
Assens Kommune 132
Nordfyns Kommune 123
Svendborg Kommune 109
Aarhus Kommune 73
Udlandet uoplyst 53
Middelfart Kommune 41
Ukraine 38
Vejle Kommune 35
Slagelse Kommune 31
Fredericia Kommune 30
Aalborg Kommune 30
Langeland Kommune 27
Kolding Kommune 27
Storbritannien 25
Rumænien 24

Kilde: Det Centrale Personregister (CPR), trukket 20.08.2018

Kilde: Pixabay.com

Hvor mange ejendomme bliver der solgt hvert år i kommunen? Og hvor meget koster de? Få overblik over gennemsnitlig pris samt maksimal pris siden år 2000 i tabellen nedunder.

År Antal salg Gennemsnitlig pris  Maximum pris
2000 477 943,979 17,500,000
2001 471 1,034,023 18,439,000
2002 462 991,256 12,500,000
2003 424 1,152,024 19,000,000
2004 460 1,068,469 12,454,551
2005 614 1,321,009 88,826,000
2006 633 1,504,267 90,850,000
2007 552 1,859,068 66,750,200
2008 551 3,787,206 267,000,000
2009 293 3,012,056 28,575,000
2010 458 4,382,950 36,960,000
2011 368 3,044,969 90,000,000
2012 325 1,459,811 19,103,508
2013 324 1,361,072 17,411,544
2014 378 1,366,109 10,500,000
2015 433 1,438,171 30,925,000
2016 391 2,160,990 291,575,000
2017 446 1,464,064 27,700,000
2018 277 1,414,045 13,436,269

Kilde: Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR), trukket 13.08.2018

OBS: Ved de allerhøjeste priser kunne der indgå flere ejendomme i handlen.

Hvad beskæftiger sig kommunens virksomheder med? Er der nogle bestemte brancher, virksomhederne trives i her i kommunen?

I CVR kan en virksomhed have registreret op til fire brancher, men en, som hovedbranche. Det er denne vi kigger på.

Hovedbranche Antal
Andre organisationer og foreninger i.a.n. 326
Ikke-finansielle holdingselskaber 181
Udlejning af erhvervsejendomme 133
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 122
Uoplyst 112
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 50
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 46
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 45
Finansielle holdingselskaber 37
Frisørsaloner 37
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpelse, sociale og velgørende formål 34
Autoreparationsværksteder mv. 33
Anden udlejning af boliger 33
Fysio- og ergoterapeuter 27
Anden undervisning i.a.n. 27
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 24
Restauranter 24
Sportsklubber 24
Private andelsboligforeninger 24
Havfiskeri 24

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), trukket 26.07.2018

I denne uge kigger vi på hvor i kommunen bor børn og unge under 18 år sammenlignet med ældre over 65 år.

Til højre - befolkningstæthed af børn og unge under 18 år, til venstre - befolkningstæthed af ældre over 65 år. Kilde: Central Personregister (CPR), trukket 30.07.2018

Hvilket statsborgerskab har personer med fast bopæl i kommunen?

                         

Kilde: Central Personregister (CPR), trukket 24.07.2018

Hvilke andre nationaliteter end dansk er så de mest typiske?  

Kilde: Central Personregister (CPR), trukket 24.07.2018

Viser den nedenstående graf dagens etape af Tour de France? Næsten, måske...

Nej, den afspejler antallet af afgjorte byggesager siden 2007. Hvis nogen vil undre sig over de to peaks - i 2012 var der kommet en del afgørelser ift. solceller og i 2015 var Team Byggesag stærkt underbemandet.

Kilde: KMD Structura Byggesag, trukket 10.07.2018

Hvordan ser alderstrukturen i kommunen ud? Har vi virkelig for mange ældre og for få unge? Hvilken alder har de fleste mænd og kvinder?

Befolkningspyramiden kan svare på disse spørgsmål.

Kilde: Det Centrale Personregister (CPR), trukket 02.07.2018

Der er godt gang i byggeriet af nye boliger i Kerteminde Kommune i år. 30 nyopførte boliger her midtvejs på året og flere kommer til i løbet af sommeren og efteråret.

Grunden til at år 2011 skiller sig så meget ud, er opførelse af blokke på Tårup Strandpark.

Kilde: Bygnings- og Boligregister (BBR), trukket 26.06.2018

 

Og for at gøre en reklame, er der mange grunde til salg:

Kommunale byggegrunde

Langeskov Nord - Mogens Knudsen Langeskov A/S (privat udstykning)

Hvilke virksomheder er de største i kommunen målt på antal ansætte? Få overblikket her:

De største arbejdsgivere
Navn Antal ansætte (interval)
IB ANDRESEN INDUSTRI A/S 200 - 499
KVERNELAND GROUP KERTEMINDE A/S 200 - 499
MHI Vestas Offshore Wind A/S 200 - 499
EXHAUSTO A/S 100 - 199
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S 100 - 199
JØRGEN KRUUSE A/S 100 - 199
FAYARD A/S 100 - 199
SUPERBRUGSEN 100 - 199
PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S MUNKEBO AFD 100 - 199
EURO-DK SERVICE A/S 100 - 199
Bladt Industries A/S 100 - 199
Kerteminde Rådhus 100 - 199
Kerteminde Kommune, Hjemme- og Sygepleje, Fjordly 100 - 199
Fjordly Plejecenter 50 - 99
MEDICOPACK A/S 50 - 99
Birkelund Plejecenter 50 - 99
HYDAC A/S 50 - 99
Munkebo Skole - mellem Nor og Fjord 50 - 99
Caverion Danmark A/S - Odense Stålskibsværft 50 - 99
KERTEMINDE BYSKOLE 50 - 99

Data stammer fra 2016. Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), trukket 18.06.2018 

Hvor mange børn bliver der født hvert år i Kerteminde Kommune?

Kilde: Central Personregister (CPR), trukket 14.06.2018

Grafen viser antal børn født i kommunen, dvs. også dem der i mellemtiden er flyttet ud. Børn der pt bor i kommunen, men er født andetsteds, er ikke medregnet. 

Fyns Hoved. Kilde: Pixabay

Kommunen er ansvarlig for registrering af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Disse er:
· søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m²,
· moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2500 m²,
· "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m²,
· visse udpegede vandløb &
· alle moser i f. m. beskyttede vandhuller, søer eller vandløb.

Hvordan er ovennævnte repræsenteret i kommunen?

Naturype Areal [km²] Areal [%]
Eng 1.783 0.86
Hede 0.017 0.01
Mose 2.987 1.44
Overdrev 1.671 0.81
Strandeng 4.670 2.26
1.474 0.71
Total 12.602 6.09

 

 

 

 

 

 

Registrerede beskyttede naturtyper. Kilde: Danmarks Miljøportal, trukket 28.05.2018

Sommerbyen fra øst. Kilde: SDFE

Det gode vejr er over os og kommunens sommerhusområder summer af liv. Så i denne uge kigger vi på, hvor bor 'vores' sommerhusejere. 

Postdistrikt Procent
5000 Odense C 12.97
5300 Kerteminde 11.59
5230 Odense M 8.36
5250 Odense SV 6.11
5260 Odense S 4.67
5240 Odense NØ 3.46
5270 Odense N 3.40
5210 Odense NV 3.29
5220 Odense SØ 3.00
5330 Munkebo 2.82
Udland 2.42
5320 Agedrup 2.19
5390 Martofte 2.13
5550 Langeskov 1.90
5800 Nyborg 1.73
5370 Mesinge 1.50
5200 Odense V 1.27
5540 Ullerslev 1.27
5792 Årslev 0.92
5700 Svendborg 0.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Ejendomstamregister (ESR) og Bygnings- og Boligregister (BBR), trukket 15.05.2018

I denne uge vil vi gerne præsentere jer for kommunens befolkningsudvikling siden 2011.

Talene er per 1.1.

Kilde: Det Centrale Personregister (CPR), trukket 08.05.2018

Præstegården i Kølstrup. Kilde: Lokalplan 257 - Kertinge/Kølstrup, oktober 2014

Der findes forskellige kombinationer af husets ydervæg og tagmateriale, men mange ville blive enige at den mest charmerende af dem er bindingsværkshuse med stråtag. Hvor mange af dem findes der i Kerteminde Kommune?

Ifølge BBR (Bygnings- og Boligregistret) ligger der 950 bindingsværkshuse i kommunen, 355 af dem dækket med stråtag, som svarer til 37.4%.

Hvis vi kigger på stråtagshuse alene, finder vi 510 i alt og dvs. at 69.6% af dem er bindingsværkshuse.

Og sådan ser antallet af bindingsværkshuse med stråtag, opdelt på skoledistrikter ud:

Kilde: Bygnings- og Boligregistret (BBR), trukket 07.05.2018

Hvilke kommuner eller lande flytter folk typisk til Kerteminde Kommune? Hernede finder du listen over top 20.

Kommune/Land Antal
Odense Kommune 3811
Syrien 1048
Polen 1000
Nyborg Kommune 641
Ukraine 388
Faaborg-Midtfyn Kommune 386
Rumænien 303
Assens Kommune 282
Nordfyns Kommune 249
Storbritannien 245
Københavns Kommune  243
Tyskland 198
Svendborg Kommune 160
USA 152
Tyrkiet 143
Spanien 134
Somalia 133
Grækenland 123
Litauen 113
Norge 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Det Centrale Personregister (CPR), trukket 01.05.2018 

I denne uge vil vi gerne præsentere jer for udviklingen i antal af virksomheder, markeret med opstartsår.

 

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), trukket 26.04.2018

Vi starter med Top 10 over de mest almindelige fornavne blandt kommunens borgere:

Mænd Antal Kvinder Antal
Peter 160 Helle 118
Michael 160 Mette 115
Lars 152 Marianne 113
Jesper 135 Maria 108
Jan 134 Susanne 108
Thomas 131 Lene 103
Martin 130 Kirsten 98
Søren 129 Lone 98
Henrik 121 Tina 95
Morten 110 Charlotte 94

Kilde: Det Centrale Personregister (CPR), trukket 24.04.2018