Er du i tvivl om, hvorvidt det du planlægger at opføre kræver en tilladelse fra kommunen kan du her på hjemmesiden finde svar i forhold til bl.a. Bygningsreglementet, www.bygningsreglementet.dk

Du skal være opmærksom på, at selvom det ikke kræver en tilladelse i henhold til Byggeloven kan det kræve tilladelse i forhold til anden lovgivning som fx til placering og udformning af byggeriet.

Du har selv ansvaret for, at alle planbestemmelser er overholdt, når du bygger fx garager, carporte, udhuse mv. uden at søge tilladelse.

Du er altid velkommen til at kontakte Team Byggesag med henblik på at blive vejledt i, hvor du finder de efterspurgte oplysninger.
Vi kan ikke rådgive dig om hvordan du opfylder gældende lovgivning, her henvises du til en rådgiver eller din håndværker.

Team Byggesag kan træffes på telefonnr.: 65 15 14 40

Mandag til torsdag kl. 8.15-9.15 og 13.00-14.00

Fredag kl. 8.15-9.15

eller på mail byg@kerteminde.dk

Personlig henvendelse Bycentret 302,5330 Munkebo - gerne efter forudgående aftale.

Som udgangspunkt kræver al bebyggelse med tag over en tilladelse. Der er dog forskellige undtagelser som er beskrevet i Bygningsreglementet.

Forespørgelse
Ønsker du at sende en forespørgelse til Team Byggesag, kan du gøre dette på vores mailadresse byg@kerteminde.dk

Du skal være opmærksom på, at forespørgelser kun skal omfatte overordnede spørgsmål, da henvendelser som kræver egentlig sagsbehandling, vil blive henvist til ansøgning via Byg og Miljø.

 

 

 

Ansøgning
Du skal søge tilladelse hos kommunen til næsten alt byggeri. Det gør du på nettet på www.bygogmiljø.dk, hvor du logger på med din NemId.

Selvom et byggearbejde ikke kræver, at du anmelder dit byggeprojekt eller søger om byggetilladelse hos kommunen, skal byggeriet stadig være lovligt og opfylde kravene i Bygningsreglementet og Byggeloven.

Byg og Miljø
er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din byggeansøgning. Du kan søge om eller anmelde alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom.

Når du søger tilladelse eller miljøgodkendelse på nettet får du:

  • Hurtigt overblik
  • Digital byggemappe
  • Opdatering via SMS eller e-mail
  • Genkendelighed
  • Viden om gældende lokalplaner, byplanvedtægter, samt gældende regler

Ønsker du at sende en forespørgelse til Team Byggesag, kan du gøre dette på vores mailadresse plan-byg@kerteminde.dk

Du skal være opmærksom på, at forespørgelser kun skal omfatte overordnede spørgsmål, da henvendelser som kræver egentlig sagsbehandling, vil blive henvist til ansøgning via Byg og Miljø.

Erhvervsbyggeri
Nybyggeri, om- og tilbygning i etagebolig og erhvervsbygninger kræver byggetilladelse eller anmeldelse.
Ombygningsarbejder er omfattet af bestemmelserne i Byggeloven samt Bygningsreglement 2015.

Bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes tilfredsstillende med hensyn til sikkerheds-,  sundheds- og energimæssige forhold. Der er bl.a. krav til indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer.

For alle ombygninger og nybyggeri af erhvervsenheder gælder desuden eventuelle bestemmelser i miljølovgivningen og krav i forhold til brandforhold.

Desuden kan den enkelte ejendom være omfattet af bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter, deklarationer m.m.

Området ejendommen er beliggende i, kan desuden være omfattet af naturfredninger jf. Naturbeskyttelsesloven fx strandbeskyttelse.

 

Nyttige links: