Til nyetablerede og mulige nye virksomheder ydes der vejledning inden for følgende områder:

  • Idé og forretningsplan
  • Budget og finansiering
  • Personlige overvejelser
  • Registrering og lovgivning
  • Salg og markedsføring

Derudover vil der blive givet vejledning og hjælp i forhold til kommunale tilladelser mm.

En repræsentant fra Kommunen tilbyder at besøge nystartede virksomheder og forretninger for at give vejledning.

Yderligere har Virk.dk udviklet en række guides, som omhandler opstart og drift af egen virksomhed.

Disse guides kan ses her: