LAG MANK - Den lokale Aktions Gruppe for Middelfart Assens Nordfyn og Kerteminde
 

Nu er der startet et nyt LAG-program for 2015-2020 og i den forbindelse er der startet en lokal LAG – denne gang omfattende Assens - Nordfyns - Middelfart - og Kerteminde Kommune (kaldet LAG MANK).

LAG MANK er en forening der ønsker at fremme udviklingen i landdistrikterne, i et bredt samspil med lokalsamfundet, med en målsætning om at gøre kommunerne til et bedre sted at bo og arbejde i.

Der er nedsat en bestyrelse med repræsentanter fra  de 4 Kommuner.
Bestyrelsen for MANK indstiller støtteegnede projekter til Fødevareministeriet, som administrere landdistriktsprogrammet.

Har du spørgsmål vedr. foreningens arbejde, er du velkommen til at kontakte formand Carsten Petersen, e-mail: aktivcarsten@petersen.mail.dk, tlf.: 2124 5196