Erhvervskontakten følger løbende virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at yde hurtig og kvalificeret hjælp og partnerskab med virksomhederne. Når erhvervskontaktens medarbejdere besøger virksomheder stiller vi et par spørgsmål, som skal afdække i hvilken grad virksomhederne er tilfredse med den service kommunen yder. Resultaterne bruges internt til at følge op på eventuel utilfredshed, og hele tiden gøre indsatsen bedre.

Link til brug af medarbejdere i erhvervskontakten