Erhvervspolitik 2012, 

Gennem en aktiv erhvervsindsats ønsker Kerteminde Kommune at styrke mulighederne for at drive virksomhed og skabe arbejdspladser. Kerteminde Kommune søger konstant at skabe betingelser for vækst og udvikling for kommunens borgere og virksomheder. Et positivt samspil mellem kommune og erhvervsliv er afgørende for kommunens langsigtede udvikling. Derfor var det glædeligt at Erhvervsforeningen og mange virksomhedsledere  deltog i tilvejebringelsen af den nye erhvervspolitik.

Det er flere gange i drøftelserne blevet nævnt , at forskelligheden skal ses som en styrke, samt at det er vigtigt at udbygge de udviklingsmuligheder der allerede findes i de nuværende erhvervsområder.

Den ny erhvervspolitik har taget udgangspunkt i de eksisterende erhvervsudviklings- initiativer, og kommuneplanen, men også de særlige erhvervsmæssige styrker og udfordringer som findes i Kerteminde.