Billede

Taksterne for anløb af erhvervsfartøjer samt lastning og losning er fastsat i Regulativ for Skibs- og Vareafgift.

I henhold til Regulativ for Skibs- og Vareafgift fritages lystfartøjer for afgift, når de benyttes til lystsejlads. Havnen kan dog for sådanne fartøjer opkræve afgift i henhold til et af havnen fastsat afgiftsregulativ.