Billede

Oprindelig var Kerteminde Havn en driftig havn med fiskeri, fiskeeksportører, værft, trælast og masser af gods, især korn, over kajen.

Kerteminde Havn har stadig status som erhvervshavn, men på nær fiskeriet, beddingen og en enkelt fiskeeksportør, er det hele inden for en periode af 15 år forsvundet, og andet, ikke havnerelateret, siver ind på havnens landområder, ligesom lystfartøjerne gør det på vandet.

På den sydlige side af det inderste af havnen er der broer til småbåde. Området forsøges bevaret som et miljø af fritidsfiskere og strandjægere. Det er også her Strandjægerforeningen har en lille bedding. Udover Strandjægernes bedding ligger også her en bedding, som kan tage både op til 60 tons dødvægt. Der kan stå 4 både oppe ad gangen, og den er indrettet så afspulet bundmaling, olieholdigt bundvand og lignende opsamles uden at det løber ud i havnebassinet. Foreningen af Ombyggede Kuttere ligger også i dette område sammen med 3 museumsbåde.

Hele den nordlige side af havnen, langs Ndr. Havnekaj, hvor der tidligere blev lastet og losset, benyttes nu næsten udelukkende til gæstende fartøjer. Allerinderst har Marinehjemmeværnet dog en fast plads. Mange af de gæstende fartøjer er større danske og udenlandske sejlskibe i charter, og det er jo da også erhverv.

På landsiden, og helt ud til bassinkanten fylder Fjord- og Bæltcenteret en del, ligesom byens Brugs der har opkøbt en plansilo som ikke længere er i brug efter hensigten. I de resterende kornsiloer og tilhørende bygninger har forskellige firmaer indlejet sig. Indtil videre til en udmøntning af den vedtagne vision for udvikling af hele havneområdet sættes i gang.