Billede

Fiskerihavnen i Kerteminde er en del af Kerteminde Havne.

Fiskerihavnebassinet er beliggende på den sydlige side af Kerteminde Havn, og er forbeholdt erhvervskuttere og -både. Fiskerihavnen må i dag betragtes som Fyns største med ca. 20 hjemmehørende kuttere samt en hel del mindre både og joller.

Fiskerihavnen med tilhørende landområder er i Kerteminde Kommunes vedtagne vision for hele havneområdet  udpeget til at være havnens fremtidige erhvervsområde, ligesom et af  de overordnede politiske mål er at forsøge at fastholde den del af havnen som en aktiv fiskerihavn. Af samme grund er der de senere år investeret en del ressourcer i renovering af havnens bedding. Udviklingen er i 2008 fortsat med, at der, i et samarbejde mellem  Fiskerne, Chr. Juhls Fiskeeksport og kommunen er opført et nyt isværk. Samtidig er lossekajen forlænget østpå.

Reglement for overholdelse af orden i Kerteminde Havn, for  så vidt angår erhvervsmæssig benyttelse er gældende.

Se gældende reglement nederst på siden.

Yderligere oplysninger vedrørende benyttelse af Kerteminde Havn.