Stedet, hvor virksomheder og borgere kan få adgang til en lang række data om bolig, borgere og erhverv på en let og tilgængelig måde.

Nedenfor ligger udvalgte cases, som kan bruges til inspiration, arbejdes videre med og gemmes til egen brug.

Data er hovedsageligt sammenstillinger af grunddata fra CPR (Persondata), BBR (Bygning og bolig) og CVR (Virksomheder).  

Cases:

"Hvilke områder ligger der parcelhuse opvarmet med varmepumper?"

"Som en af kommunens turistattraktioner vil vi gerne tiltrække familier med børn i skolealderen fra nærområdet."

"Hvor i kommunen er der flest oliefyr og hvordan ser det ud i forhold til varmepumper i samme område?"

"Vi er interesseret i at vide hvor mange virksomheder i kommunen er startet i 2010 eller senere."

"Hvor mange boliger er der i kommunen og hvilken type er det?"

Hvis du ønsker at arbejde videre med disse cases eller andre datasæt er muligheden her: DATAVEJEN

 

Mangler der et datasæt? Lad os høre om din case og tale om hvordan vi kan hjælpe dig.

Er du interesseret at vide mere, kontakt venligst: plan-byg@kerteminde.dk