Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2015