Udvalget skal udarbejde en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik, der indeholder mål, retning og handlemuligheder for miljø, natur og bæredygtighed i Kerteminde Kommune. I den forbindelse kan udvalget bl.a. beskæftige sig med:

 • Hvordan Kerteminde Kommune kan arbejde med at mindske CO2-udslip.
 • Forsyningsområdet – herunder renovation, vand, spildevand og energi.
 • Natur og sammenhængende naturområder – herunder synergi og kobling til Grønt Danmarkskort og klog brug af natur.
 • Hvordan bæredygtighed kan formidles – herunder særligt i øjenhøjde for børn.

Udvalgets sammensætning

Nedenfor er der en oversigt over medlemmerne af udvalget. Parentesen angiver hvem, der har udpeget udvalgsmedlemmet. Udvalget består af:

 • Michael Gammelgaard (udpeget af Byrådet)
 • Hans Luunbjerg (udpeget af Byrådet)
 • Niels Hørby (udpeget af Byrådet)
 • Heino Salling (udpeget Byrådet)
 • Joakim Krens (Kerteminde Forsyning)
 • Frode Thorhauge (Arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af Naturpolitik)
 • Steen Lauritsen (Arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af Naturpolitik)
 • Mogens Ribo Petersen (Grønt Råd)
 • Ejnar Zacho Rath (Landsbyråd)
 • Anders Sunke (Erhvervsforening)
 • Marianne Eriksen (Erhvervsforening)
 • Peder Højte Hansen (Centrovice)
 • Anders Lindenskov (LandboUngdom)

Udvalgets funktionsperiode

Udvalget er midlertidigt og fungerer indtil, der foreligger en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedrørende Kerteminde Kommunes § 17, stk. 4-udvalg for Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik, kan du kontakte Christopher M. M. Lindberg på 65 15 15 26 eller cmm@kerteminde.dk