VIL DU VÆRE MED?

Vi skal gøre Kerteminde Kommune til et endnu bedre sted bo og leve i. Til det har vi brug for dig og dit engagement, fordi det er i fællesskabet, at vi træffer de bedste beslutninger og skaber de bedste løsninger.
Hvordan gør vi så det? Ja, det er det spørgsmål, som vi meget gerne vil udforske sammen med dig.

Byrådet har netop nedsat et særligt § 17, stk. 4-udvalg. Her skal fire politikere og ni visionære borgere samarbejde om at skabe en ny borgerinddragelsespolitik samt et inspirationskatalog, der skal sikre handling bag ordene, så fællesskabet styrkes – også i virkeligheden.

Vi har reserveret ni pladser til ni visionære borgere i udvalget.

Vil du engageres og engagere os? Så send et kort skriv om dig selv og om, hvorfor du synes, det skal være dig, der skal være med til at udvikle fællesskabet i Kerteminde. 

Vi ønsker en bred palet af synspunkter – så er du en ung teenager, børnefamilie, seniorer, engageret i erhvervslivet, interesseret i kultur og fritid eller har du en anden etnisk baggrund, håber vi, at høre fra dig.

Erfaring med politisk arbejde er ikke en forudsætning. Udvælgelsen vil ske ud fra et ønske om forskellighed.

De møder der planlægges i udvalget, vil naturligvis ligge uden for normal arbejds-/skoletid.

Send din ansøgning inden den 23. september 2018 til:

Pernille Carlsson, Projektleder i Ledelsessekretariatet
e-mail: pcx@kerteminde.dk

Kommisorium