Kerteminde Byråd har besluttet, at der skal anlægges cykelsti langs Kertemindevejen på strækningen mellem Marslev Byvej og Mejerivejen. Stianlægget skal forbedre forholdene for de bløde trafikanter, herunder elever til og fra Nymarksskolen.

Strækningen er markeret på oversigtsplanen  og har en samlet længde på ca. 2,9 km.

Anlægsarbejdet forventes gennemført i løbet af 2015-16.

Spørgsmål eller kommentarer vedr. projektet kan rettes til Afdelingen for Faciliteter, Trafik og Anlæg, på tlf. 65151461 eller email:  lbe@kerteminde.dk .

Kort over cykelsti