Ønsker du at finde kontaktinformationer på en medarbejder, kan du søge i listen herunder.

 

Afdelingschef for Faciliteter:
Morten Jønsson Just
65151528
mjj@kerteminde.dk

Ejendomsadministrationen kan kontaktes på:

Drift  plejecentre  og øvrige bygninger
Rune Christensen
Tlf. 65151476
rch@kerteminde.dk

Energi - Projekter
Jacob Reimer Nielsen
Tlf. 65151478
jnn@kerteminde.dk

Drift - Børnehaver & Skoler
Michael Andersen
Tlf. 65151463
mia@kerteminde.dk

Projekter
Signe Bech Skibssted
Tlf. 65151471
sbs@kerteminde.dk

Ejendomsskat - Grundsalg - Støttet byggeri - Boligkontor
Lis Madsen
65151449
lis@kerteminde.dk

Trafik & Anlæg kan kontaktes på:
trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Belysning - Signalanlæg - Private veje - Anlægsprojekter
Peter Bundgaard
65151457
pbu@kerteminde.dk  

Anlægsprojekter - Afvanding - Asfalt
Mladen Grgic
65151456
mgc@kerteminde.dk

Trafiksikkerhed - Skoleveje - Befordring
Leyla Hassenpour Sørensen
65151460
trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Havneværker - Vejanlæg - Vejlovgivning
Lars Bertelsen
65151461
lbe@kerteminde.dk

Gravetilladelser - LER forespørgsler - Anlægsprojekter - Råden over vej
Lise Høybye
65151459
lhb@kerteminde.dk

Dorthe Burkal Hansen
65151462
adh@kerteminde.dk

Park, Vej og Havne kan kontaktes på:

Driftsleder - Havne og grønne områder
Jimmy Pedersen
65151538
jsp@kerteminde.dk

Administration
Mette Greve
65151791
mgv@kerteminde.dk

Marian Ølund
65151790
mol@kerteminde.dk

Tina Lambertsen
65151798
tlq@kerteminde.dk

 

 

 

Havnekontor: Åbningstider og kontaktoplysninger

Materialegården: Åbningstider og kontaktoplysninger

Natur kan kontaktes på:
natur-miljo@kerteminde.dk

§3-natur - Natura 2000 - Naturpleje - Miljøvagt:
Martin Køhl Søholm
Tlf. 65 15 14 86