Som baggrund for trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en skolevejsanalyse i 2017/2018, der gav de enkelte skolebørn mulighed for at kortlægge transportmiddelvalg, primære ruter til og fra skole samt at udpege lokaliteter hvor eleverne føler sig utrygge.