Via denne blanket har du mulighed for, at anmelde skader på veje og stier i Kerteminde Kommune.

Når du sender din anmeldelse, vil den blive behandlet i Park, Vej & Havne.