Billede

Det arbejder Områdefornyelsen i Munkebo med 2014-2018

Nu kan man for alvor begynde at se, hvor langt vi er nået, og hvordan det bliver. Vi fjerner tilgroede buskadser og vildtvoksende områder, og vi rydder op. Men jeres ønskeliste er lang og rigelig til de næste mange år. Udsigten over fjord og Nor er kommet tilbage mange steder. Munkebos tre stjerner; Fjorden, Bakken og Noret kommer igen i fokus, sådan som I har ønsket jer det.

1. Renovering af grønne områder

2. Aktiviteter og oplevelser

3. Legepladser for børn og voksne

4. Adgange, veje og stier

5. Byens port – velkomsten

6. Området i bymidten

7. Faciliteter i området

8. Kommunikation og inddragelse

9. Brug af kysten

10. Koordination med Byparken og Bakken

Anlægget af Munkebo Multipark er i fuld gang. I  juni vandt Entreprenørfirmaet Ollerup hovedentreprisen, og entreprisen for   skaterområdet tilfaldt firmaet FSR Beton. De udfører nu i de kommende måneder spændende skaterbaner, boldbaner, stier ind i moseområdet, gangbroer ved søerne, samt shelters, siddepladser og legepladser i samarbejde med en række underleverandører. Du får adgang til området fra Bycentervej, Lindøalleen, og Garbæksvej. Anlægsarbejdet varer frem til december måned.

Følg status på Multiparken på www.munkebo.dk

Kerteminde kommune bygger 2 nye cykelstier, som skal sikre en sikker skolevej til Munkebo Skole for børnene. Den nye cykelsti på skolens areal er færdig og i brug, og den fører eleverne sikkert fra Mosevangen ind på skolen . Den anden nye cykelsti i begge sider af Bycentervej er fortsat under anlæg. Det giver vejarbejde, kørsel med lastbiler og store maskiner på Bycentervej de næste par måneder. Fra skolestart og et par måneder frem vil Bycentervej blive ensrettet for biler. Arbejdskørsel er tilladt til byggepladsen. Der vil blive afspærret en midlertidig dobbeltrettet bane for cyklister på Bycentervej. Cykel- og gangruten starter ved rundkørslen på Lindøalleen og føres bagom plejehjemmet på Lindhøjvej og ud på Bycentervej. Cykelruten drejer ind ad Mosevangen. I krydset Bycentervej/Mosevangen skal eleverne krydse vejen.

Her kan du lufte din hund, så længe den er lydig og under kontrol. Du skal altid ledsage din hund i hundeskoven. Ifølge Hundeloven er det altid dit  ansvar at have fuld kontrol over hunden – også inde i hundeskoven. Alt færdsel i hundeskoven sker på eget ansvar. Er hegnet gået i stykker eller er skraldespanden fyldt, så giv os et tip på parkvejservice@kerteminde.dk

Husk at fjerne din hunds efterladenskaber. Der er skraldespand i området.

Nu er der fire afmærkede stier af forskellig længde med mulighed for at læse om de mange seværdigheder på informationstavler undervejs. Du kan gå, løbe eller cykle på henholdsvis 2,5, 5, 7,5 og 10 km. Så kan du både motionere, og lære noget om byens historie og kultur. Alle stierne udspringer og slutter ved torvet foran biblioteket. På Endomondo kan du følge ruterne og få forklaringer undervejs. Her er  link til ruterne:

Lindøbyen

Bakken, Noret og fjorden

De gamle landsbysamfund

Kulturlandskabet

Du kan også hente en folder i kiosken i Munkebo.

 

 

Udgravning af skat og vikingehuse

Vikingemuseet Ladby/Østfyns Museer graver på Munkebo Bakke på det sted, hvor der i maj måned blev fundet en lille sølvskat. Skatten har nu fået selskab af hele to flotte huse fra vikingetiden, hvoraf det største er godt 20 meter langt. Se silhuet af hus på museets foto til venstre.

Den arkæologiske udgravning er sat i gang, fordi de små huse fra minibyen i Bakkely skal flyttes til Munkebo Bakke.

Læs mere på museets hjemmeside her.

De unge mennesker, som arbejder på CUBA er i gang med at producere rigtig mange borde/bænkesæt med plads til kørestol og bænke med ryglæn. De skal sættes op rundt omkring i de grønne områder i Munkebo. De første kan ses i hundeskoven. Desuden bygger de insekthoteller og fuglehuse til mejser, ugler, tårnfalke, rødstjerte, og stære. Byg selv  fuglekasser til haven og nyd fuglesangen, se opskrift her.

Vi samarbejder eksempelvis med Skovparkens beboer-bestyrelse om de grønne opgaver i og omkring Højvangen. Boligforeningen Skovparken har været i gang med at forskønne og forbedre i mange år, og de har mange ønsker til de kommunale områder. Gennem den gode dialog får vi skabt sammenhæng mellem tiltag på de private områder, og på kommunens arealer.

Nu får vi lagt de nye småstier fra skovbæltet til boligområdet på de steder, som beboerne ønsker og hvor det giver værdi for området. Skovparken har også bidraget med nye bænke ud til Kildegårdsvej for alle i området, som trænger til et hvil på gåturen. Bestyrelsen i Skovparken er et godt team, at søge inspiration hos for andre boligafdelinger om bolig- og område-forbedringer.

Områdefornyelsen er springbræt til job og uddannelse for ledige i nyttejobs og uddannelses-inspiration. Vores foreløbige optællinger viser, at to ledige har fået fast job og fire andre ledige er gået i uddannelse efter et inspirationsforløb i Områdefornyelsen. Vi ønsker dem held og lykke, og siger tak for indsatsen i Munkebo.

Hvis du er ledig, så kan du komme i et relevant nyttejob i Områdefornyelsen eller i praktik som del af din individuelle uddannelsesplan. Ledige, som tilknyttes får praktik i Munkebo og relevante korte kurser fx førstehjælp, introduktion til motorsav og forskellige AMU-kurser inden for det grønne område / bygge-anlæg.

Foreningen bag Bakken er i gang med at tegne de store linjer og visioner for, hvad bakkens område kan bruges til. Det drøfter og beslutter de i foreningen i løbet af de kommende måneder.

Den selvejende institution Munkebo Bypark anlægger Bypark med stier og delområder med masser af lege-aktiviteter for børn og voksne. Lokalplanen er godkendt i Kerteminde Byråd i december. Byparken forventes åbnet til efterårsferien 2015.

Se www.munkebo.dk/munkebo-aktive-multipark/Projektet.html

 

Rundt omkring i de grønne områder tynder vi ud og fælder buskads. Derfor ligger der nu store bunker af flis. Det må I gerne hente til privat brug i haven. Resterne vil blive anvendt til at forbedre stier i området.

Brænde kan købes på materielgården.

Her kan du læse nyhedsbrev