Projekterne vil komme til at berøre borgere, turister og besøgende. Vi håber derfor, at denne oversigt kan være med til at skabe et klarere billede af, hvornår hvilke projekter går i gang, og hvornår de forventes afsluttet.

Denne informationen er også tænkt rettet til de foreninger, der planlægger at holde arrangementer og/eller events.

Er der spørgsmål eller lignende, er du velkommen til at kontakte Trafik & Anlæg: trafikoganlaeg@kerteminde.dk