Chef for Kultur, Fritid og Faciliteter

Christian Adam Axel Barding
65151528
caab@kerteminde.dk


Ejendomsadministrationen kan kontaktes på:

Drift  plejecentre  og øvrige bygninger

Rune Christensen
Tlf. 65151476
rch@kerteminde.dk

 

Drift - Børnehaver & Skoler

Michael Andersen
Tlf. 65151463
mia@kerteminde.dk

Kenneth Helberg Møgelvang
Tlf. 65151478
kzm@kerteminde.dk


Ejendomsadministrationen kan kontaktes på:

Ejendomsskat - Grundsalg - Støttet byggeri - Boligkontor
Lis Madsen
65151449
lis@kerteminde.dk


Trafik & Anlæg kan kontaktes på:

trafikoganlaeg@kerteminde.dk

 

Belysning - Signalanlæg - Private veje - Anlægsprojekter
Peter Bundgaard
65151457
pbu@kerteminde.dk  

Anlægsprojekter - Afvanding - Asfalt
Mladen Grgic
65151456
mgc@kerteminde.dk

Trafiksikkerhed - Skoleveje - Befordring
Leyla Hassenpour Sørensen
65151460
trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Havneværker - Vejanlæg - Vejlovgivning
Lars Bertelsen
65151461
lbe@kerteminde.dk

Gravetilladelser - LER forespørgsler - Anlægsprojekter - Råden over vej
Lise Høybye
65151459
lhb@kerteminde.dk

Dorthe Burkal Hansen
65151462
adh@kerteminde.dk


Natur kan kontaktes på:

natur-miljo@kerteminde.dk
 

§3-natur - Natura 2000 - Naturpleje - Miljøvagt:
Martin Køhl Søholm
Tlf. 65 15 14 86