Billede

Tilbud om en ny og spændende markedsføringsmulighed

Din virksomhed kan være en del af det første indtryk, der møder gæster og beboere ved ankom­sten til Kerteminde Kommune. Få mulighed for at bidrage til et spændende og attraktivt lokalsam­fund.

Virksomheder, foreninger eller private tilbydes at overtage ansvaret og udformningen af udsmykningen af en rundkørsel i et år.
Udsmykningen kan bestå af beplantning, kunst eller noget helt andet. Kun fantasien og trafik­sikkerheden sætter grænser!
Kerteminde Kommune tilbyder:

  • Positiv omtale
  • Attraktiv position til markedsføring
  • Mulighed for at tage lokalt ansvar

Se venligst de nærmere retningslinier samt vedlagte kort.

Kerteminde Kommune vælger blandt de indkomne forslag ud fra følgende kriterier:

  • Originalitet
  • Samspil med lokaliteten
  • Mulighed for vedligeholdelse

Hvis I er interesseret i at indgå en aftale, sendes en kort beskrivelse af fors­laget til: trafikoganlaeg@kerteminde.dk 

I denne rundkørsel er der pt indgået en aftale om sponsering.

Kort

I denne rundkørsel er der pt indgået en aftale om sponsering.

Kort

I denne rundkørsel er der pt indgået aftale om sponsering.

Kort