En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne

Billede

Sundhedsprofilundersøgelsen er Danmarks største undersøgelse af borgernes sundhed i gang med spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?".
Undersøgelsen gennemføres i 2017 for tredje gang, som et samarbejde mellem Region Syddanmark, Kerteminde Kommune og de øvrige 21 kommuner i regionen. 

2.500 borgere i Kerteminde Kommune modtog i foråret en invitation til at deltage i undersøgelsen enten via e-Boks eller per brev.
Besvarelse er vigtige for os. Ved at besvare spørgeskemaet hjælper du kommunen og regionen i planlægningen på sundhedsområdet. Oplysningerne er en meget vigtig del for forskellige opgørelser om borgernes trivsel, sundhed og sygdom og kan hjælpe med at forebygge og behandle sygdomme.

Resultaterne fra undersøgelsen i 2017 offentliggøres i marts 2018.