Social- og Indenrigsministeriet har undersøgt borgernes tilfredshed med overgangen fra sygehus til kommunal hjælp. Undersøgelsen viser, at Kerteminde Kommune er den næstbedste kommune i Danmark til at tage mod borgere som kommer hjem fra sygehuset.

Borgerne roser især, at medarbejderne er velinformeret omkring borgerens forløb på sygehuset, at der er styr på det praktiske omkring medicin, hjælpemidler, indkøb m.m. Og så er er det allervigtigst, at de er trygge ved den hjælp de får fra Kerteminde Kommune.

Billede

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt, hvor tilfredse 23.000 ældre patienter var med deres udskrivelse fra sygehuset og den efterfølgende kontakt til kommunen og den praktiserende læge.

Generelt er de ældre borgere relativt tilfredse med deres overgange i det danske sundhedsvæsen. Kerteminde Kommune ligger dog i toppen ift. tilfredshed .

På en skala fra 1-5, hvor 5 er mest tilfreds, er den gennemsnitlige tilfredshed med udskrivelsen fra sygehuset og kontakten til kommunen er på 4,1 (landsgennemsnit 3,8). 
Tilfredsheden med kontakten til almen praksis er på 4,3 (landsgennemsnit 4,0).