Lovgrundlag

Jf. Serviceloven § 18 – Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige, sociale organisationer og foreninger.

Jf. Serviceloven § 18, stk. 2 – Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
 
I henhold til retningslinier for Kerteminde Kommunes støtte til det frivillige sociale arbejde, uddeles støtte 1 gange årlig i maj måned til det frivillige sociale arbejde.
 
Kerteminde Kommunes særlige retningslinier for uddeling af støtte i h.t. servicelovens § 18 til frivillige foreninger og organisationer er revideret i Ældre- og Handicapudvalgets møde den 9. august 2010. Der er foretaget redaktionelle rettelser, da Ældre- og Handicapudvalget pr. 1. januar 2014 har ændret navn til Social- og Sundhedsudvalget. 
Retningslinier for uddeling af støtte i h.t. servicelovens § 18 er drøftet i Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. januar 2015. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at fortsætte med nuværende retningslinier.
 
Der gøres opmærksom på, at det er en betingelse for at modtage støtte, at foreningen eller organisationen er hjemmehørende i Kerteminde Kommune.
 
Foreninger og organisationer, der ønsker at søge om midler fra ovennævnte pulje, kan skriftligt ansøge Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget om at komme i betragtning.
 
Ansøgningen sendes til Kerteminde Kommune, Sundhed, Handicap og Rehabilitering, Bycentret 302, 5330 Munkebo eller via e-mail: fbj@kerteminde.dk.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 8. april 2019 kl. 12.00.

Retningslinier for servicelovens § 18

Ansøgningsskema § 18