Billede

God hygiejne er også dit valg. Med få enkle leveregler kan du være med til at gøre en stor forskel for dig selv og for andre.

Ved at fremme særligt håndhygiejnen kan du forebygge en lang række smitsomme sygdomme for dig selv og andre.

Vidste du at:

  • Mangelfuld hygiejne medvirker til udbredelse af smitsomme sygdomme.
  • Man smitter ikke kun når man føler sig syg. Smitte kan overføres både før og efter et egentligt sygdomsudbrud afhængig af sygdommens art. 
  • Hos børn i alderen 0-15 år er infektioner som forkølelse, influenza, mellemørebetændelse og mave-tarminfektioner de hyppigste årsager til akut sygdom.
  • Infektionssygdomme i daginstitutioner koster samfundet mindst 500 millioner kr. om året.
  • Der er en øget forekomst af mikroorganismer, der er modstandsdygtige over for penicillin og andre antibiotika både på hospitaler og på institutioner i kommunerne.
  • Der er et stort forebyggelsespotentiale i at undgå smittespredning generelt i befolkningen.

Hygiejneugen

Uge 38 er af Rådet for Bedre Hygiejne udpeget til at være hygiejneuge, hvor mange virksomheder og offentlige institutioner vil have specielt meget fokus på hygiejnen.

Årets tema er Skole- og Skoling - under sloganet "Kan du din hygiejne?"

Målet er, at bryde smitteveje og nedsætte sygelighed generelt, overalt i samfundet. Bedre håndhygiejne er den mest effektive måde, vi alle kan beskytte os selv mod at blive smittet med influenza, forkølelse, diarre og opkastninger og mange andre smitsomme sygdomme Samtidig kan vi beskytte andre mod at få bakterier og virus efter host, nys, toiletbesøg osv.

 

Gode råd om håndhygiejne

Ellas håndvaskeskole - for børn

Flere gode råd om hygiejne

Gode råd om hygiejne når du får børn