Elever med EU- og EØS baggrund har ret til modersmålsundervisning, hvis 12 elever med samme sprog tilmeldes.

Modersmålsundervisningen for skoleåret 2017/18 foregår i Odense

Elever, bosiddende i Kerteminde Kommune, bedes tilmelde sig via følgende link:

http://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/0-9-klasse/tosprogede-elever/modersmaalsundervisning

Tilmeldingsfristen er fredag den 5. maj 2017

 

Yderligere oplysninger fås ved kontakt til Odense Kommune ved:

Hanne Vikær Hermansen

Læsekonsulent

Direkte tlf. 2117 2857

Mobiltlf. 2117 2857

hvhe@odense.dk