Den digitale folkeskole har elevernes læring i centrum. Det betyder, at vi i Kerteminde Kommunes skolevæsen har fire pejlemærker:

 • At eleverne udfordres optimalt på egen læring gennem differentierede muligheder ved brug af it
 • At it er en naturlig og integreret del af den daglige læring
 • At læring og viden er tilgængelig og kan deles
 • At digital dannelse er en del af hverdagen ud fra den verden vi indgår i og sammen med dem vi gør det med

Ressourcer

 • Ipads i indskoling/mellemskole og delvist i udskoling samt PC'er i udskolingen
 • BYOD (Bring Your Own Device - medbring din egen computer i skolen) – Der er en stor fordel i at medbringe egen computer. Du kender udstyret, og du har altid mulighed for at arbejde med it i dine opgaver. Med en computer har du altid adgang til mange digitale læremidler
 • 3D-printere, robotter/programmering, computerspil, digitale mikroskoper, droner, div. gadgets
 • Programmer og forlagsmaterialer
 • Office 365 – kommunikation, lagring og arbejde med Office i skyen samt download af Microsoft Office på private maskiner
 • Skoleintra til kommunikation med forældre
 • Min Uddannelse til årsplaner, læringsforløb og elevplaner
 
 

Kerteminde Skolevæsen på nettet:

Twitter - @ktmskoler #kertemindeskoler