Den nye folkeskolereform ligger fint i tråd med Kerteminde Kommunes Børne- og Ungepolitik og Skolepolitik, hvor der netop er fokus på elevernes læring, motivation og trivsel, samt at forældre, netværk og lokalsamfund alle indgår som aktive medspillere i elevernes læring og personlige udvikling.

I Kerteminde Kommune er der nedsat følgende arbejdsgrupper med repræsentanter fra både medarbejdere, ledelse og forvaltningen, som arbejder med forskellige dele af reformen. Disse grupper vil i perioden fra januar – april 2014 komme med deres anbefalinger, som enten skal behandles i Børn- og Skoleudvalget, eller som skolerne selv kan arbejde videre med.

Der er en stor grad af frihed for den enkelte skole til at udforme skoledagen efter lokale ønsker og behov. Hvordan skoledagen på den enkelte skoler kommer til at se ud efter sommerferien, ved vi derfor meget mere om, når skolerne for alvor går i gang med planlægningen af det nye skoleår henover foråret 2014.